Innkalling til årsmøte 18. April

Innkalling til årsmøte - tekst og illustrasjon

Styret ønsker medlemmer og «øyboere» velkommen til Arås båtforenings årsmøte torsdag 18. april 2024 kl. 18.00!

Møtet vil bli avholdt på

Tønsberg Seilforenings lokaler på Fjærholmen

Fjærholmveien 192, 3132 HUSØYSUND

Styret ber alle deltagere om å møte i god tid. Møtet åpnes kl. 17.30 for registrering.

Vi håper å være ferdig til kl 20.30.
Dette vil naturlig nok avhenge av sakenes behandlingstid.

Dokumentasjon som danner underlaget for årsmøtet, finner du på Havneweb under «Dokumenter». 

Det er mange saker som skal behandles på årsmøtet.

For å bidra til at gjennomføringen av årsmøtet går glattere, og at det blir nok tid til drøfting der det måtte være ønskelig, ber styret om at medlemmene setter seg godt inn i årsmøtedokumentasjonen før de kommer på årsmøtet. 

Styret minner om at stemmerett kan utøves på en av følgende 3 måter: 

  1. ved medlemmets personlige fremmøte 
  2. ved fullmakt gitt til ektefelle/samboer med felles adresse
  3. ved fullmakt gitt til et annet medlem 

Hvert medlemskap har kun en stemme. 

Fullmakts haver, kan kun representere en stemme i tillegg til eventuelt seg selv.

Utfylt og signert fullmaktsskjema leveres av fullmakts haver ved innregistrering på årsmøtet.

Vi i styret har jobbet både mye og godt dette året, og vi håper så mange som mulig har anledning til å delta.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Styret i Arås båtforening