ÅRSMØTE I ARÅS BÅTFORENING 18. april 2024 – sett av datoen

Innkalling til møte

Årsmøte i Arås båtforening (for regnskapsåret 2023 og valgåret 2024) vil bli avholdt 

torsdag 18. april 2024 kl 18.00 i Tønsberg Seilforenings lokaler på Fjærholmen.

Innkalling og sakspapirer vil bli sendt ut minimum tre uker før. 

Medlemmer som ønsker å fremme saker på årsmøtet, må sende saken/sakene inn skriftlig til styret – innen 13. mars 2024.

Mvh

Styret