Torsdag 7. desember 2023, en historisk dag for Arås båtforening

ny kran på arås 2023

Denne dagen ble den nye krana løftet på plass på utsettskaia. 

Etter at den nye krana ble levert til Arås brygge den 25. april 2023, ble den grundig gjennomgått for å kartlegge hva som måtte gjøres før den kunne ferdigstilles og sertifiseres. 

Dette prosjektet viste seg dessverre å bli mye mer omfattende enn først beregnet, men når krana først var på plass, var det ingen vei tilbake. 

Styrets prosjektgruppe, bestående av Svein Børre Wilhelmsen, Terje Kaltvedt og Henrik Westby har sørget for fremdriften i prosjektet. Det har blitt utført mye arbeide, både av profesjonelle firmaer og ikke minst i dugnadsinnsats. 

Båtforeningen er heldig som har tilgang på så mange kvalifiserte fagpersoner og ikke minst at disse ønsker å bidra med sin kunnskap gjennom dugnadsinnsats. Uten dem ville prosjektet bli veldig mye dyrere enn det har blitt.

En liten oppsummering av arbeidet som har blitt gjort så langt:

 • Krana ble kjøpt av Fosen Gjenvinning og kjørt fra Fosen til Arås båthavn av Myrvollen Transport
 • L. Røisgård AS har losset krana fra semitraileren og løftet krana på plass på fundamentet
 • Abt Bygg AS v/Svein Børre Wilhelmsen står som ansvarshavende for prosjektet og gjennomføring av hele prosjektet, inkludert ingeniørarbeide, tegninger, beregninger, brenning av plater til fundamentet, sveisearbeid mm på fundamentet, sertifisering og byggetillatelse
 • Norsk Spesialboring har utført borearbeidet for fundamentet med Ø 90mm stålkjernepeler som er forankret ca 7-8 meter ned i berget, samt levert foringsrør til disse og de har gyst fast pelene. Pelene er de som opptar hele lastmomentet fra krana.
 • Ø. Ness Maskin har slått ned søyler for den nye krana
 • MacGregor har prosjektert den hydrauliske løsningen på krana
 • Kis Sør AS har gjennomført en foreløpig sakkyndig vurdering av krana og kranas funksjon, pålagt overhaling av winch og de har kartlagt hvilke krav som måtte oppfylles for å få krana ferdig sertifisert iht. myndighetenes krav. Det viste seg at krana, slik den kom, hadde en veldig stor kapasitet på motor (over 100 KW med 690V). Vi trodde det ville være mulig å bruke denne, men det viste seg at det ikke er tilgjengelig kapasitet i trafoen til Skagerak Nett eller Lede til en så stor motor.
 • Firmaet Servi AS har levert konsulenttjenester og gitt oss anbefalinger ifm. det praktiske arbeidet som måtte utføres for å kunne ferdigstille krana. Servi AS har levert ny hydraulikkpumpe, ny elektromotor, frekvensomformer (for å redusere startstrømmen i forhold til de sikringer vi har til rådighet). De har også levert ny manøversentral som har mindre tverrsnitt i løpene enn den gamle sentralen, slik at det blir myke bevegelser. Servi AS vil også stille med teknikere for å sette krana klar til oppstart.
 • Moer elektriske har ansvar for oppkopling av strømmen til krana
 • Vi har også fått laget en bøssing og en ny flens for å kunne tilpasse koblingen mellom motor og hydraulikkpumpe. Dette har John Blaasvær ved Tønsberg Kystkultursenter laget.

Styret vil spesielt takke:

 • Arne G. Nilsson, som var den som «fant» krana
 • Svein Børre Wilhelmsen, som har vært prosjektansvarlig og prosjektert, planlagt og sørget for at de forskjellige arbeidene har blitt utført i riktig rekkefølge.
 • Terje Kaltvedt og Jan Magnussen, som har byttet, el-motor, malt krana, overhalt winsjen på toppen av krana, byttet festeklammer for hydraulikkrør, bestilt og sørget for meget billig hydraulikkolje til krana, støping av fundamentet samt byttet hydraulikkpumpe
 • Henrik Westby som har vært ansvarlig for, og organsiert, støping av fundamentet til krana
 • Gunnar Tønnessen, Egil Brede Olsen og Bård Røren som har bidratt med både maling av krana og støping av fundamentet
 • Svein Henning Mathisen som også har bidratt med maling av krana.
 • Petter Øhrn Sørensen har skaffet gratis stålbjelker til fundamentramma.

I disse dager pågår bl.a. sveisearbeide for å ferdigstille fundamentet til krana.

Til våren vil det bli støpt betong inne i stålfundamentet og fundamentet vil også bli malt. 

Deretter skal alt det elektriske arbeidet utføres. 

Servi AS skal deretter kontrollere hva som gjenstår for å igangstille krana, og Kis Sør AS skal sertifisere krana.

Deretter vil styret lage en oversikt over godkjente kranførere, før krana kan tas i bruk.

Den gamle krana har stått på kommunebrygga i over 50 år, og det er lenge. Den er godkjent ut mai 2024. Etter det vil den bli fjernet av kommunen.

Hvis vi skulle fortsatt å benytte den gamle krana, så ville vi måttet investere i en stor oppgradering av krana for å få den godkjent. I tillegg måtte vi, i nær framtid, ha utbedret grunnforholdene ved kommunebrygga. Alt siger ut, fundamentet til krana siger også ut og den gamle krana har blitt skakkere/skjevere for hvert år. Hvis foreningen skulle utbedret dette, så hadde kostet veldig mye penger, og den gamle krana ville uansett ikke vare i 50 nye år.

Det var derfor helt nødvendig for båtforeningen å investere i en ny kran, og dette ble også vedtatt på årsmøtet i 2023. 

Selv om prosjektet med den nye krana har medført mye mer arbeide og har blitt betydelig dyrere enn forutsatt, så har båtforeningen nå fått en topp moderne kran som kan løfte opp til 10 tonn. En kran som vil vare i 50 år. 

Kostnadene til krana er finansiert med egenkapital og lån. Opptak av lån til ny kran ble vedtatt på årsmøtet i våres. Det er viktig for styret å poengtere at ingen medlemmer vil få økte leiepriser i båthavna som følge av at krana har blitt dyrere enn antatt. 

Denne nye krana får så stor aksjonsradius at den vil kunne plassere flere båter til vårpuss samtidig. Dette gir større kapasitet og dermed mindre ventetid for de som trenger spyleplass/vedlikeholdsplass. 

Etter at Nøtterøy båtsenter blir stengt ned, vil Arås båtforening være svært aktuell for leie av vinterplass på sjøen, særlig for de som har store båter. Det vil da, med den nye krana, være mulig å håndtere flere båter til vårpuss samtidig. 

Mvh

Styret