HØSTDUGNAD 2023 GJENNOMFØRT

bilder fra dugnad

Onsdag 13. september ble årets høstdugnad gjennomført. Denne gangen var det alle med båtplass på pir 3 som var kalt inn til dugnad. 

Henrik Westby, ansvarlig for vinteropplag på land, Svein Ivar Fevang, pir-ansvarlig for pir 3, Arne G. Nilsson, vedlikeholdssjef med ansvar for pirer og oppgaver i sjø samt driftskoordinator Trine Fosse, sørget for god planlegging og gjennomføring. 

Nødvendig utstyr var kjøpt inn av Terje Kaltvedt, Henrik Westby og Trine Fosse.

Også denne gangen var deltagerne delt inn i grupper som hadde fått tildelt spesifikke arbeidsoppgaver.

Og dette fikk vi gjort:

 • Ryddet parkeringsplassen for parkeringsavgrensninger
 • Samlet sammen parkeringsutstyr
 • Oppmerking av vinteropplagsplasser
 • Oppmåling av båtplasser på pir 0
 • Luking og klipping grøntareal
 • Skrapet parkeringsplassen og fylt masse i groper og hull
 • Rydding av området rundt containerne
 • Fjerning av materialer rundt lyskassene på parkeringsplassen 
 • Tatt inn navneskilt fra merkede parkeringsplasser
 • Dekket over info. skilt parkering
 • Gått over trillebårer
 • Grundig rengjøring av toaletter
 • Rengjøring i vaktbua innvendig
 • Skrapet bort klistremerker på vinduene i vaktbua
 • Vask av vinduene i vaktbua, både utvendig og innvendig
 • Steking av vafler, koking av kaffe og blanding av saft
 • Mingling og sosialt samvær

Fremmøte må vi si oss fornøyde med. Det var noen som hadde meldt avbud og det var noen som ikke møtte, men med hjelp av traktoren til Alf Harald Li og en kjempegod arbeidsinnsats fra alle som kom, samt nydelig vær og deilig servering, ble også denne dugnaden svært vellykket.

Styret takker så mye for innsatsen til alle som kom!

Med vennlig hilsen

Styret