Graving på Arås brygge – Omlegging av Arås bekken

Arbeid på arås - omlegging av Arås bekken

Alle som har vært nede på Arås brygge, eller bare kjørt forbi, har antagelig fått med seg at det graves mellom Riksvei 309 og vårt område.

Færder kommune leder arbeide for å legge om Aråsbekken fra det lukede røret som ender i vår utsettskai til et åpent bekkeløp der det graves nå. 

Dette for å bedre forholdene for gytefisk.

Mange kabler har måtte omlegges.

Det skal legges en betongkulvert under veien ved Trafokiosken.

Midlertidig vei er etablert på den andre siden av trafokiosken.

Hele arbeidet forventes å ferdigstilles Ila oktober.

Vedlagte bilder viser nytt utløp og omkjøringsvei, samt tegning av anlegget.

Mvh

Styret

Foto: Henrik Westby