Parkering på Arås brygge – sommeren 2024

parkering arås båthavn 2024

Alle som har fast båtplass, og alle som har leiet sommerplass til båten sin hos oss, betaler for en rettighet til å parkere en bil på vår medlemsparkering.

Gjester og besøkende har inntil sommeren 2023 parkert gratis hos oss.
Det er ikke lenger mulig.

Også gjester og besøkende må nå betale for å parkere sin bil på Arås brygge, og de henvises til å parkere på den delen av parkeringsplassen som er merket «Gjesteparkering».


Merkede parkeringsplasser – et tilbud

De som ikke har fast båtplass eller leier sommerplass hos oss, og som ønsker å leie en merket parkeringsplass på Arås brygge, kan nå leie en merket parkeringsplass på gjesteparkeringen vår.

De som har fast båtplass eller leier sommerplass hos oss, kan leie en merket parkeringsplass på vår medlemsparkering.

Se fanen «Parkering på Arås» på vår hjemmeside www.araas.no for mer informasjon om parkeringskart, parkeringsreglement og retningslinjer og betingelser for leie av merket parkeringsplass på Arås brygge..

OBS!
Hvis du ønsker å leie en merket parkeringsplass for sommeren 2024, så må du sette deg på venteliste snarest. Skriv i merknadsfeltet hvor mange plasser du ønsker hvis du ønsker flere enn en merket parkeringsplass.

Plassene tildeles fortløpende og inntil alle plasser er utleid. Øyboere som er en del av øyboeravtalen, har fortrinnsrett på de merkede parkeringsplassene på medlemsparkeringen.

Merkede parkeringsplasser vil være tilgjengelig fra og med 1. juni 2024, men da kun for de som har satt seg på venteliste, fått tildelt plass, laget navnskilt og betalt faktura.

Til orientering:
Det vil bli laget en av- og pålessingsplass ved flaggstangen ved vaktbua, slik at man skal slippe å bære bagasjen sin langt. Vær oppmerksom på at man maks kan stå på denne plassen i 5 minutter.

Hvis du trenger hjelp til å sette deg på venteliste hos oss, se menyen «Søke om båtplass – ventelister» under fanen «Båthavna» på denne hjemmesiden.

Med vennlig hilsen
Styret