VINTERSESONGEN 2024/2025

VINTEROPPLAG

Ventelistene for vinteropplag på land og vinterplasser på vann (vinterhavn) er åpnet!

Alle som ønsker opplagsplass på land eller vinterplass på vann (vinterhavn) på Arås brygge, må søke om plass hvert år – etter 1. mai. 

Sesongen for vinteropplag på land er fra 15. september til 15. mai
Tildelt plass kan benyttes innenfor dette tidsrommet.

Sesongen for vinterplass på vann (vinterhavn) er fra 1. november til 1. april
Tildelt plass kan benyttes innenfor dette tidsrommet.

Medlemmene i Arås båtforening disponerer i prinsippet sin båtplass hele året, men det er ikke alle båtplasser som egner seg som vinterplasser. Derfor skal medlemmer, som ønsker å la båten ligge på vannet fra 1. november til 1. april, sette seg på venteliste for vinterplass på vann, slik at de kan få anvist en tryggest mulig plass for vinteren. 

Gå til fanen «Båthavna» på denne hjemmesiden og velg «Vinteropplag på land» eller «Vinterplass på vann» for å få veiledning på hvordan du setter deg på venteliste.

Tildeling skjer fortløpende etter 15. august. Alle som blir tildelt plass i Arås båthavn, får et skriftlig tilbud (via SMS og/eller e-post). Det er viktig å svare på tilbudet innen tidsfristen! 

Mvh
Styret