Parkering på Arås brygge

Parkering på arås

Sommeren er endelig kommet og med den øker antall biler på parkeringsplassen på Arås brygge.

Antall biler som tilhører gjester i havnen øker også betraktelig ettersom både Fjordtaxi og Flybåten går fra Arås brygge.

Styret har satt opp nye skilter som viser hvor gjester skal parkere og hvor medlemmer skal parkere.  Se vedlagte oversiktskart.

Gjester skal også betale for parkering, se informasjon på oppsatte skilt.

For å sikre at alle som har behov for det, får parkert sin bil på Arås brygge, henstiller styret til at alle – både medlemmer og gjester – parkerer så «nøkternt» som mulig. 

Det vil si:

  • Sørg for å parkere så tett som praktisk mulig til nabobilen
  • Familier oppfordres til å kun ha en bil på parkeringen
  • Båthengere skal parkeres på avsatt område (se oversiktskart)
  • Det er ikke tillatt å parkere båthengere på parkeringsplassen merket for medlemmer
  • Det er ikke tillatt å parkere langs veien ned til kommunebrygga

Styret i Arås båtforening ønsker med dette alle medlemmer og gjester til Arås brygge en riktig god og trivelig båtsommer 😊

Mvh

Styret