VENTELISTER FOR VINTERSESONGEN ER ÅPNET

Venteliste

Ventelistene for vinteropplag på land og vinterplasser på vann for vintersesongen 2023/2024 er åpnet.

Gå til fanen «Båthavna» og velg «Vinteropplag på land» eller «Vinterplass på vann» for å få veiledning på hvordan du setter deg på venteliste.

Vinterplass på vann. Sesong 1. november til 1. april. 
Må søke hvert år etter 1. mai. Søknadsfrist 15. august. 

Vinteropplag på land. Sesong 15. september til 15. mai.
Må søke hvert år etter 1. mai. Søknadsfrist 15. august.

Mvh

Styret