Brygge 4 forsvinner

18. mars 2021 Brygge 4 forsvinner

Gutta i dugnadsgjengen i arbeid med å fjerne den siste piren av gamle båtplasser. Piren ble slept ut i sundet og lagt på andre siden ved Bjerkøy. 

Foto og video: Trine Fosse

Foto. Trine Fosse
Foto. Trine Fosse
Foto. Trine Fosse
Foto. Trine Fosse