Endring i KNBF medlemskap

Styret informerer om at vårt medlemskap i KNBF fra årsskifte er endret til at vi kun er kollektivt medlem i KNBF.

Dette er iht. forrige årsmøte vedtak. Endringen medfører at medlemmene deres mister dessverre våre Medlemsfordeler som dere ser på denne lenken:

https://knbf.no/meny/medlemsfordeler/medlemsfordeler-personlig/

men foreningen opprettholder våre Foreningsfordeler som dere finner på denne lenken:

https://knbf.no/meny/medlemsfordeler/Medlemsfordeler-klubb/

Det gjøres spesielt  oppmerksom på at medlemmer som har båtforsikring i Norske Sjø må tegne et Personlig Medlemskap til kr. 375,- pr. år for å opprettholde den gode prisen hos Tryg Forsikring. Dere finner mer informasjon om Personlig Medlemskap i KNBF på denne lenken:

https://knbf.no/meny/medlem/medlem